Asociace pro rozhodčí řízení jako právnická osoba ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, sdružuje nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „Zákon o rozhodčím řízení“).

Posláním a cílem asociace je:

  • rozvoj a uplatňování rozhodčího řízení ve smyslu Zákona o rozhodčím řízení v České republice
  • podpora, prezentace a popularizace rozhodování majetkových sporů formou rozhodčího řízení a vytváření optimálních podmínek pro rozvoj rozhodčího řízení, jakožto moderního, rychlého a úsporného způsobu řešení majetkových sporů

Asociace pro rozhodčí řízení, spolek

Sídlo: Vinohradská 33/89, 120 00 Praha 2-Vinohrady

IČ: 26639971

Email: info@asrr.cz

ID datové schránky: qruqkxt